Галерия - Управляема мрежова система

 

Мрежова фотоволтаична система с мощност 4.0кВт, 10 броя микроинвертори и управление, което контролира посоката на електрическата енергия. Компютърното управление следи фактора на мощността ( cos φ ) и при промяна на посоката на ел. енергията ( от 'къщата' към 'мрежата' ) започва последователно да изключва захранването на микроинверторите, докато не спре изтичането на мощност към 'мрежата'.

Управляема мрежова система 4.0кВт
Управляема мреж...
Микроинвертор с мощност 500Вт за два панела
Микроинвертор с...
Компютърно управление
Компютърно упра...