Галерия - Хибридна система 70kW в Танзания

 

Автономна трифазна система с инсталирана мощност от 70кВт фотоволтаични панели, 3кВт ветрогенератори и 10кВт дизелов генератор. Акумулаторното депо с напрежение 48V и капацитет 3000Ah се зарежда от 40кВт панели през 8 броя соларни контролери Victron MPPT 250/85 и 5 броя ветрогенартори Leading Edge Turbines LE-600, всеки с мощност 600Вт. Три броя автономни инвертор/зарядни Victron Quattro 48/10000 оформят трифазната мрежа, а мрежовия инвертор Fronius 25кВт добавя към системата мощността на 30кВт панели свързани към него. Максималната електрическа мощност, която системата може да осигури е 55кВт: 30кВт автономни инвертор/зарядни и 25кВт мрежови инвертор.

 

70кВт фотоволтаични панели, 3кВт ветрогенератори
70кВт фотоволта...
Трифазна система с мрежови инвертор
Трифазна систем...
Дизелов генератор 10кВт
Дизелов генерат...