Управление

Емил Ганчев Кьосев

emil-kiossev

 

Роден на 11 април 1971 г. в град София. Завършва 114 АЕГ през 1990 г., след което прави магистратура по 'Съобщителна техника' в Техническия Университет – София. Работи като IT експерт в отделите за предаване на данни на БТК и IBM в София. От началото на 2000 г. до края на 2004 г. е представител за България на AT&T GNS една от най-големите телекомуникационни компании в света.

2005 г. завършва магистратура по 'Бизнес администрация' (MBA) в INSEAD, Франция. В следващите години работи като ръководител проекти в международния отдел на италианската електрическа компания - ENEL S.p.A. в Рим и в българския газопреносен оператор - ‘Булгартрансгаз’ ЕАД в София. През 2010 г. завършва лицензионна програма - ‘Консултант по Европейски проекти’ в Американския Унивеситет в България (АУБ).