Expo_2012

ВЕРСОЛЕЙ ЕООД е българска компания, която консултира клиентите си относно възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници в бита и индустрията и им помага при намирането на иновативни решения на техните енергийни нужди.

В края на 2011 г. компанията откри цех за производство на фотоволтаични модули в близост до София и изпълни първите си доставки към клиенти в Европа.

Началото на 2013 г., ВЕРСОЛЕЙ ЕООД промени формата си на управление, структурира приоритетите си и увеличи броя на своите международни партньори и доставчици. Това ни позволи да разширим портфолиото и да подобрим качеството на предлаганите от нас продукти и услуги.