Микроинвертори

Involar_installation


 

МИКРОИНВЕРТОРИТЕ ( МРЕЖОВИ ) имат функциите и устройството на Мрежовите Инвертори, но за разлика от тях са конструирани да работят изключително с единични или с малко на брой PV панели. Мрежовите Микроинвертори се синхронизират със съществуващата електрическа мрежа (230V / 50 Hz за България) и работят само, когато са свързани към нея. Благодарение на специфичната си технология Микроинверторите предлагат по-добро оползотворяване на генерираната от всеки един PV панел електроенергия, имат по-висока надеждност, опростена инсталация и осигуряват по-ефективно управление на фотоволтаичната система.


ааа


  • До 20% по-висок добив на енергия от аналогична система със стрингов инвертор
  • Системите изградени с микроинвертори нямат единична дефектна точка
  • Дълъг експлоатационен живот - 20 години
  • Постоянно наблюдение на ниво фотоволтаичен панел
  • Лесна инсталация

 

Микроинвертор Envertech EVT248 ( 1 х 300W, 230V/50Hz, IP65 ) - 250.00 лв


Микроинвертор APsystems YC500A ( 2 x 270W, 230V/50Hz, IP65 ) - 450.00 лв


Трифазен микроинвертор APsystems YC1000-3 ( 4 x 310W, 3-Phase, IP65 ) - 800.00 лв

 


ЦЕНИТЕ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС