Фотоволтаични панели


AUO_SunPrimo

ФОТОВОЛТАИЧНИЯ ПАНЕЛ е основният елемент на всяка фотоволтаична система. Състои се от множество последователно свързани соларни клетки, които преобразуват светлинната енергия в електрическа. Според технологията на фотоволтаичните клетки, от които са изградени панелите, делим последните на монокристални, поликристални или аморфни.

Тъй като мощността на един стандартен кристален панел ( размери 1.0м х 1.6м ) е около 300W, фотоволтаичните инсталации, които генерират електроенергия за битови и промишлени нужди, съдържат повече на брой панели.

ВЕРСОЛЕЙ ЕООД предлага панели производство на българската Хермес Солар и на тайванската BenQ. BenQ Solar произвежда високоефективни моно и поликристални фотоволтаични панели - висококачествените Sunprimo и ултралеките Aer.

 

Victron 30W поликристален ( VMPP 18V, IMPP 1.67A ) - 95.00 лв

Victron 50W поликристален ( VMPP 18V, IMPP 2.78A ) - 145.00 лв

Victron 80W поликристален ( VMPP 18V, IMPP 4.45A ) - 210.00 лв

HS 245W поликристален ( VMPP 31.0V, IMPP 8.06A ) - 170.00 лв sale_1

 

ЦЕНИТЕ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС