Мрежови системи

 

МРЕЖОВИТЕ ФОТОВОЛТАИЧНИ или ВЯТЪРНИ СИСТЕМИ преобразуват генерираната от фотоволтаичните панели или ветрогенератори постояннотокова мощност в променливотокова, с Installationпомощта на мрежови инвертори, и я отдават в съществуващата електрическа мрежа.

Мрежовите системи се различават от автономните по това, че при тях липсват акумулаторни батерии за съхранение на произведената електроенергия ( електрическата мрежа изпълнява тази функция ). Друга особеност на мрежовите системи е невъзможността им да работят без присъствието на променливо напрежение ( монофазно или трифазно ) на изхода им.

Наличието на преференциални цени за произведената от мрежови фотоволтаични централи електроенергия, ги превръща в инвестиционни инструменти и в най-разпространения тип фотоволтаични системи в света. В момента, електроенергията произведена от покривни фотоволтаични системи с мощност ≤30 kWp, се изкупува на цена около 220 лева/MWh без ДДС.

ВЕРСОЛЕЙ ЕООД разполага със сертифициран и обучен в Германия екип за  проектиране и изграждане на PV, вятърни и на комбинирани PV/Термични системи с мощност до 30 kW.