Наблюдение и контрол

ВЕРСОЛЕЙ ЕООД предлага универсални решения за мониторинг и управление на всички марки инвертори и PV системи.

Наблюдението и контрола на фотоволтаичните системи е от съществено значение за тяхното надеждно функциониране и за максималния им енергодобив. Неразделна част от почти всеки мрежови инвертор е LCD дисплея, на който се визуализират основните му показатели и параметри.Monitoring_2a_copy

Професионалните системи за наблюдение и контрол могат да извличат, визуализират, съхраняват и анализират показанията на всички инвертори и ел. компоненти в една PV система - напрежение и ток на PV масива, AC мощност, мрежово напрежение и др., а така също и  параметрите на околната среда - температура на модулите и атмосферния въздух, слънчевата радиация, скоростта на вятъра и др.

Дистанционното управление и наблюдение на PV системата се осигурява с помощта на различни видове технологии за пренос на данни: аналогов модем, ISDN, интернет, GSM и т.н. Най-често срещаните технологии за локално / дистанционно управление:

  • USB или RS232 за локален мониторинг
  • RS485 и Powerline за връзки между инверторите
  • Bluetooth и Wi-Fi за безжични връзки

Допълнителни услуги, като сателитно базиран мониторинг са също на разположение.